สวนปาล์ม

      ประกอบด้วยปาล์มนานาชนิดจากประเทศในอเมริกาใต้ และหมู่เกาะต่างๆ มากมายกว่า 100 ชนิด ปาล์มที่น่าสนใจ เช่นเจ้าเมืองถลาง อ้ายหมี ตาลฟ้า ตาลกิ่ง พญาหนาม เหมือนกก สามทาง แฟทแมน สเปนเดิล เคราฤาษี ขุนหมากรุก อินทผาลัม sallacca satakentia syaarus comosa sommieria livistona Muelleri livistona decipiens Carpentaria ตาลไทยก็ถูกจัดอยู่ในโซนเดียวกัน เช่น ตาลโตนด หมาหอม กระพ้อ ลานวัด ลานพุ หมากสง เต่าร้าง ชิงหลังขาว มะพร้าว มะพร้าวแคระ เป็นต้น นอกจากนั้นจะเป็น cycad ชนิดต่างๆ บางต้นอายุกว่า 80 ปี