เธชเธงเธ™เธžเธคเธเธฉเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธ—เธงเธตเธŠเธฅ TWEECHOL BOTANIC GARDEN เน€เธŠเธตเธขเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ เธจเธนเธ™เธขเนŒเธฃเธงเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒเน„เธกเน‰ เน„เธกเน‰เธ”เธฑเธ” เน„เธกเน‰เธซเธฒเธขเธฒเธ เธชเธงเธ™เธชเธฑเธ•เธงเนŒ เธžเธดเธžเธดเธ˜เธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ เนเธฅเธฐเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเน‚เธฃเธ‡เนเธฃเธกเธ—เธตเนˆเธžเธฑเธ เธ›เธฃเธฐเธŠเธธเธก เธชเธฑเธกเธกเธ™เธฒ

English

พิพิธภัณฑ์

เดิมเราเรียกอาคารหลังนี้ว่าเฮือนชายหาญ  เป็นเรือนไทยภาคกลาง ต่อมาถูกปรับเปลี่ยน โดยสถาปนิกล้านนาให้มีรูปทรงเป็นเรือนหมู่ ที่มีหลองข้าว จั่วหลังคาด้านบน เป็นจั่วหลังคาแบบจั่วแม่แจ่มหลังคาบ้านทรงไทยของเรา ซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงามสร้างด้วยไม้ ก็เป็นลักษณะหนึ่งของทรงจั่ว ปัจจุบันไม้มีราคาแพงและหายาก กอปรกับวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ บ้านทรงไทยจึงเริ่มสูญหายไป และถูกทดแทนด้วยบ้านไทยร่วมสมัย ซึ่งสนองประโยชน์ใช้สอยของการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันผสานกับวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการก่อสร้าง   ด้านล่างเป็นโถงกว้าง  มีห้องประชุม จุคนราว 40 คน  ตัวอาคารถูกรายล้อมด้วยต้นไม้หอม ในสวนนี้เช่นเดียวกัน หากมองไปอีกฝากฝั่งของบึงกว้างกลางสวน จะเห็นบ้านเก่าซึ้งเป็นเรือนไม้ท้องถิ่น และวิถีชิวิตย้อนยุค

คำว่าพิพิธภัณฑ์ ตามพจนานุกรม มีความหมายถึง หอรวมโบราณวัตถุที่ล้ำค่าของชาติ   แต่ที่เฮือนชายหาญ เป็นที่เก็บของใช้ที่รวมทั้งวัตถุโบราณ ย้อนยุคย้อนสมัย   บางชิ้นก็ร่วมสมัย ซึ่งคุณชลางค์  เสสะเวช ท่านเจ้าของกล่าวว่าบางชิ้นเป็นของสะสมเก่าแก่ดั้งเดิมเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่น หรือหนังสือโหราศาสตร์ของ,งานอดิเรกเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิต ถ้วยชามเซรามิคของใช้กระจุกกระจิกของพี่ศรีศักดิ์ สมัยเมื่อเธอเพิ่งแรกรุ่น  บางชิ้นก็เพิ่งหามา หรือมีผู้คนนำมามอบให้  ทางสวนฯจึงยังไม่ถือว่าเป็นพิพิธภัณ์ ให้เป็นบ้านที่สะสมของเก่าร่วมยุค  หรือ ภาษาฝรั่งเรียกว่า collection  house  คงจะดีเป็นแน่

อาคารนี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ห้อง  ก่อนขึ้นไปบนเรือน ต้องถอดรองเท้าด้วย   เมื่อขึ้นไปถึงชานบ้านด้านซ้ายมือของบันได คือ ห้องเจ้าดารารัศมี  พระชายาพระองค์หนึ่ง ในรัชกาลที่ 5   ในห้องนี้มีรูปเก่าแก่ ของใช้ในสมัยนั้นเช่น ตลับแป้ง เครื่องเจียรนัย  ถ้วยชาม ต่างๆ (แต่ไม่ได้หมายถึงของใช้ของพระองค์ท่าน เพียงแต่แสดงว่าในยุคนั้น  คนเขาใช้เช่นนี้)  รูปผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยก่อนซึ่งเป็นต้นตระกูล รวมถึงเครือญาติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ถัดไปเป็นห้องใหญ่ ก่อนจะเข้าห้องนี้จะมีทิพยปราสาท  7  องค์ ตั้งอยู่บนแท่นไม้ที่มีลวดลายปิดทองงดงาม      ห้องชายหาญเป็นห้องที่ทำขึ้นเพื่อเทิดทูน พระเกียติยศความเป็นกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีอันเป็นคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดิ์ดีที่ท่านเจ้าของ คือคุณทวีศักดิ์  เสสะเวช ได้เคย รับใช้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการถวายงาน โครงการต่างตามพระราชดำริ นอกเหนือจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ หลายครั้งหลายครา เช่น โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นอธิบดี 2 กรม และตำแหน่งสุดท้ายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แต่สิ่งที่ไม่สามารถลืมได้คือ โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นพระยาแรกนาถึง 5 สมัย 

นอกเหนือจากตำแหน่งที่ได้รับและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก    แล้ว ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสำหรับฝ่ายหน้าคือ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  มีจำนวน 200 สำรับ สำหรับ สองร้อยคนในประเทศไทยเท่านั้นที่จะได้รับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้อยคนนักที่จะได้รับ แม้เป็น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั่วไป ระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีก็ใช่ว่าจะได้ หากไม่ทรงโปรดที่จะพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องประดับแสดงความมีเกียรติยศของบุคคลอันเนื่องมาจาทำคุณงามความดี   นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ฯ  แก่ครอบครัวเสสะเวชเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ห้องนี้ยังบรรจุเรื่องราวสิ่งของอันทรงคุณค่าของความเป็นชายหาญกล้า ของนักรบสมัยก่อนเก่าหรือแสดงให้เห็นถึงวัตถุนิยมของชายสมัยก่อน ว่าเขาแสดงความเป็นชายไว้แสดงออกเพื่อโชว์ให้หญิงสาวได้เมียงมองอย่างไรกัน


ถัดห้องนี้ก่อนเข้าห้องพระ จะปฏิมากรรมทองเหลืองพระพิคเนศประทับยืนอยู่ในปราสาท ผ่านเข้าไปในห้องพระ พระแก้วขาว  ถัดไปทางซ้ายมือ มีรูปปั้นบูชาของพ่อปู่ฤาษีชีวกโกมารทัต
 
ออกจากห้องนี้ไป เดินผ่านสะพานซึ่งทอดอยู่ช่วงสั้นสู่ห้องที่มีลักษณะเป็นหลองข้าว  ซึ่งในห้องนี้ จะมีรูปปั้นเหรียญบูชาของเกจิอาจารย์ภาคเหนือแต่ละองค์ ที่ทางท่านเจ้าของนับถือ กราบไหว้บูชา  มีพระอุปคุตพระสีวลีในรูปแบบต่างๆ  ไม่ลืมที่ยืนตระหง่านยิ้มแป้นสามองค์เป็นพระรูปแบบหลวงพระบาง เป็นพระไม้ทำขึ้นใหม่ บ้างก็เล่าสู่ให้ฟังว่า ปางดังกล่าวนี้เป็นปางขอฝน  ส่วนด้านหน้าของพระพุทธรูปสามองค์ เป็นแม่ธรณีบีบมวยผม รูปปั้นแม่โพสพ  พระพิรุณทรงนาค (สัญญาลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)    ห้องนี้เป็นห้องที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อโบราณ  เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของผืนดินถิ่นล้านนาของเราว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว แผ่นดินของเราทวีชลสมบูรณ์

ห้องสุดท้ายห้องศรีศักดิ์  เป็นห้องที่คุณศรีศักดิ์มอบของต่างๆ ที่เธอได้สะสมไว้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กจนถึงชีวิตเมื่อแก่เฒ่า  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มอบให้เรามา  คุณศรีศักดิ์ เธอกล่าวว่า เก็บไว้เองก็ได้แต่ชื่นชมคนเดียว   จึงอยากมอบให้เรานำไว้โชว์ให้ผู้คนได้ชื่นชมกับของที่เธอสะสมมาตั้งแต่วัยเยาว์

 
 
Copyright © 2007 TWEECHOL BOTANIC GARDEN. All rights reserved.
Email : info@tweecholbotanicgarden.com or Contact form